Monday till Friday: 10:00-12:00 uur – 19:00-21:00 uur

Open today: 10:00 – 12:00 uur and 19:00 – 21:00 uur

OVER KRUISPOST

Toegang tot zorg

Gezien de grote toestroom van ongedocumenteerde dan wel onverzekerde patiënten de afgelopen jaren, besteden we extra aandacht aan optimale aansluiting bij de noden van deze populatie en aan de ontwikkeling van mogelijkheden voor hen. Het Nederlandse zorgsysteem staat onder druk, en doorverwijzen gaat zeer moeizaam en kost onze artsen veel tijd. Ook onze patiënten ervaren weerstand bij diverse zorginstellingen waarnaar ze worden doorverwezen.

We verlenen als eerste vangnet veel zorg zelf. Hierbij nemen we nadrukkelijk de positie in van hoogwaardige huisartsenzorg, aangevuld met basistandzorg, fysiotherapie en in beperkte mate tweedelijnszorg, zoals basisoogheelkunde. Vanuit onze expertise weten we dat dit vangnet onontbeerlijk is en zal blijven, al was het maar omdat de populatie ongedocumenteerden fluïde is en snel van samenstelling kan veranderen.

De Kruispost pijlers 

Toegankelijk

We zijn een medische post en maken de basiszorg voor onverzekerden in Amsterdam toegankelijk. Dat doen we door het aanbieden van huisartsenzorg, door zorgverleners van informatie en contacten te voorzien, en door patiënten te helpen met het overkomen van barrières bij andere zorgverleners.

Betrokken

We zijn een betrokken team van (huis)artsen, receptionisten en zorgverleners. Op vrijwillige basis geven we aandacht aan een grote groep Amsterdammers die tussen wal en schip vallen en niet of nauwelijks meekomen met de snelheid van de huidige samenleving.

Expertise

Onze artsen en zorgverleners leveren volwaardige, professionele en adequate zorg. Onze artsen hebben inhoudelijke zorgexpertise en ervaring met de veelal complexe en multidimensionale problematiek van onverzekerden. We hebben al 40 jaar ervaring als medische post voor onverzekerden in de stad.

Het Kruispost team

Het aantal ongedocumenteerden in Nederland wordt geschat tussen 23.000 en 58.000 personen waarvan 10.000 tot 30.000 in Amsterdam.

Kruispost ziet gemiddeld 4.095 unieke patiënten per jaar, en onze artsen draaien 12.000 consulten per jaar.

Het zorgteam bestaat uit 79 vrijwilligers:

45 (huis)artsen
16 receptionisten
11 tandartsen
7 specialisten
6 POH medewerkers

En vaste werknemers waaronder ons POH-GGZ team, een fysiotherapeut het Kruispost bestuur en de Raad van Toezicht.

Daarnaast loopt er continu een co-assistent mee ter lering en ondersteuning en verzorgen 2 wisselende tandartsstudenten het tandartsspreekuur onder supervisie van een tandarts. Van de artsen is het grootse gedeelte (gepensioneerd) huisarts, een gedeelte HAIO of basisarts en een gedeelte vanuit een ander medisch specialisme zoals Interne Geneeskunde.