Monday till Friday: 10:00-12:00 uur – 19:00-21:00 uur

We are closed today

HISTORIE

40 JAAR STICHTING KRUISPOST

Kruispost komt voort uit de kloostergemeenschap Oudezijds 100. In het gebied van het Rokin tot de Geldersekade wemelde het in de middeleeuwen van de kloosters. Verweesden en hulpzoekenden vonden van oudsher onderdak bij een groot aantal van die kloosters. 

Twintig jaar na de stichting van Oudezijds 100 verdween het aan de Wallen gelegen Binnengasthuis, net als tal van andere Amsterdamse ziekenhuizen. Samen vormden zij het AMC, wat nu het Amsterdam UMC is. Het vertrek van de ziekenhuizen uit de binnenstad leidde tot een acuut gebrek aan eerstelijnszorg voor mensen die straatarm waren of illegaal in Nederland verbleven. Vanuit de christelijke opvatting van barmhartigheid werd daarom, vanuit Oudezijds 100, Stichting Kruispost opgericht: een huisartsenpost waar onvermogenden en ongedocumenteerden voor eerstelijnszorg terecht konden. 

Stichting Kruispost, opgericht in 1983, biedt medische en psychosociale zorg aan onverzekerde en ongedocumenteerde Amsterdammers die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden. Onze artsen en zorgverleners leveren volwaardige, professionele eerstelijnszorg, basistandzorg en een beperkt aanbod tweedelijnszorg. We hebben inhoudelijke zorgexpertise en ervaring met de veelal complexe en multidimensionale problematiek van onverzekerden. 

Kruispost is uitgegroeid tot een professionele organisatie, waar vrijwillige (huis)artsen, specialisten en receptionisten een stijgend aantal patiënten zorg bieden. Op dit moment worden er jaarlijks ruim 12.000 consulten verricht. Deze ontwikkeling vraagt enerzijds om een heroriëntatie ten aanzien van de oorspronkelijke doelstelling en samenwerkingsvormen en anderzijds om een organisatie die aansluit bij de hedendaagse huisartsenzorg. Dit heeft ertoe geleid dat Kruispost als zelfstandig orgaan verder gaat en geen onderdeel meer uitmaakt van Oudezijds 100. Dit maakt het mogelijk om de al eerder ingeslagen weg van verdere medische professionalisering door te zetten.