Monday till Friday: 10:00-12:00 uur – 19:00-21:00 uur

We are closed today

Psychosociale zorg

Het team van psychosociale hulp kijkt samen met je naar de beste wijze om je te begeleiden bij je hulp vraag. Ons team kan je helpen bij stress, trauma en andere psychische klachten. Indien nodig kan je worden doorverwezen naar een psycholoog, psychiater, traumatherapeut of maatschappelijk werker. Er zijn hier geen kosten aan verbonden.

Kruispost biedt psychologische zorg aan inwoners van Amsterdam zonder zorgverzekering: onverzekerden, onverzekerbaren (uitgeprocedeerde asielzoekers/ongedocumenteerden) en daklozen. Stichting Kruispost heeft als doel om kortdurende (in principe max. 8 sessies) psychologische behandeling aan te bieden voor lichtere psychische problematiek (voorheen ‘BGGZ’). Hierbij kan gedacht worden aan cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, ontspanningsoefeningen en/of EMDR. Daarnaast wordt meegedacht over diagnostiek, verwijsmogelijkheden en motiverende gespreksvoering bij complexe problematiek (voorheen ‘SGGZ’). Op deze manier wil Kruispost psychologische hulp toegankelijk(er) maken voor een doelgroep die vaak moeilijk in zorg komt bij psychische klachten.  

Aanmelding

U kunt in contact komen over een mogelijke psychologische behandeling via de praktijkondersteuners van Kruispost. Zij zullen met je onderzoeken op welke manier je het beste geholpen kan worden met je psychose klachten en/of hulpvraag. Indien je niet bekend bent bij de Kruispost kan je tijdens onze spreekuren langskomen voor inschrijving.

Actuele wachtlijst

De actuele wachtlijst is op te vragen via de receptie (020 624 9031)

Spoed

Heb je met spoed hulp nodig, neem dan contact op met 112 of met de crisisdienst.

Contact

De GZ-psycholoog is momenteel eens per twee weken op woensdag beschikbaar. Buiten deze tijden is contact beperkt mogelijk. Je kan met vragen bellen naar de Kruispost receptie. Bij spoed kan je contact opnemen met 112, de crisisdienst of de huisartsenpost. Heb je een klacht of suggestie, dan kan je dit mailen naar info@kruispost.nl. Samen zullen tot een oplossing proberen te komen. Mocht dit niet tot het gewenste effect leiden dan kan je contact opnemen van de klachtencommissie. Dit kan via nip@klantencompany.nl   

Kosten

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de sessies. Indien dit financieel mogelijk is, wordt je gevraag om (een deel) van eventuele kosten voor medicatie zelf te betalen.

Verhindering

Mocht je een afspraak willen afzeggen, dan graag zo tijdig mogelijk via de Kruispost receptie. Herhaaldelijke no-show is onwenselijk en kan leiden tot het stopzetten van de behandeling.

Beroepscodes

Binnen Kruispost wordt er gehouden aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep van psychologen. Deze is terug te lezen op Beroepscode – NIP (psynip.nl).

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. De kwaliteitsstatuten worden op aanvraag beschikbaar gesteld in de praktijk. 

Kruispost_George

Experts

Sigrid van Dijke

Praktijkondersteuner GGZ

Iris Neevel

GZ-psycholoog

Kashi Carasso

Traumatherapeut

Bertil Hartoch

Praktijkondersteuner GGZ

Helaas is de wachttijd voor het inplannen voor een consult fysiotherapie meer dan 8 weken.

Unfortunately, the waiting time to schedule a physical therapy consultation is more than 8 weeks.