Monday till Friday: 10:00-12:00 uur – 19:00-21:00 uur

We are closed today

OVER KRUISPOST

Kruispost streeft naar optimale zorg ten behoeve van een menswaardig, maximaal zelfstandig en onafhankelijk bestaan van eenieder. Een groep van naar schatting 40.000 Amsterdammers valt tussen wal en schip. Ze zijn dakloos, ongedocumenteerd en/of onverzekerd. Daardoor beschikken zij niet over iets vanzelfsprekends als een zorgverzekering. Stichting Kruispost maakt al 40 jaar zorg voor deze, veelal gemarginaliseerde groep toegankelijk.  

We zijn een medische post in het centrum van Amsterdam, met een groot team van (medische) zorgverleners die op vrijwillige basis werken, vanuit een betrokkenheid bij deze patiëntengroep. Onze artsen hebben inhoudelijke zorgexpertise en ervaring met de veelal complexe en multidimensionale problematiek van onverzekerden.

We bieden een veilige plek waar zorgvragers toegang krijgen tot adequate basiszorg en in beperkte mate ook tweedelijnszorg. Daarnaast is er een sterke focus op het psychosociale welzijn en is de medische zorg aangevuld met poh ggz en traumatherapie

Stichting Kruispost levert constructief en met een grote betrokkenheid bij de doelgroep een bijdrage aan de door de Verenigde Naties opgestelde  Sustainable Development Goal3 (SDG 3). Een gezonde toekomst voor iedereen. Een gezond leven is ‘essentieel voor duurzame ontwikkeling’, aldus de Verenigde Naties.

Kruispost_arts

De Kruispost pijlers 

Toegankelijk

We zijn een medische post en maken de basiszorg voor onverzekerden in Amsterdam toegankelijk. Dat doen we door het aanbieden van huisartsenzorg, door zorgverleners van informatie en contacten te voorzien, en door patiënten te helpen met het overkomen van barrières bij andere zorgverleners.

Betrokken

We zijn een betrokken team van (huis)artsen, receptionisten en zorgverleners. Op vrijwillige basis geven we aandacht aan een grote groep Amsterdammers die tussen wal en schip vallen en niet of nauwelijks meekomen met de snelheid van de huidige samenleving.

Expertise

Onze artsen en zorgverleners leveren volwaardige, professionele en adequate zorg. Onze artsen hebben inhoudelijke zorgexpertise en ervaring met de veelal complexe en multidimensionale problematiek van onverzekerden. We hebben al 40 jaar ervaring als medische post voor onverzekerden in de stad.