Monday till Friday: 10:00-12:00 uur – 19:00-21:00 uur

Open today: 10:00 – 12:00 uur and 19:00 – 21:00 uur

PROFESSIONALS

Stichting Kruispost streeft naar een optimale samenwerking met eerste- en tweedelijnszorgverleners binnen en buiten de organisatie. Om zo gezamenlijk nog meer te kunnen betekenen voor de doelgroep en elkaar. Hierbij onderschrijven we ook de ambitie om binnen de Amsterdamse gezondheidszorg als klankbord te fungeren voor de kwetsbare bevolkingsgroep die bij Kruispost komt.

Het doel is om vanuit ons expertisecentrum intensief samen te werken met de verschillende instanties en het reguliere netwerk van zorgverleners. Door onze jarenlange ervaring met ongedocumenteerde en onverzekerde patiënten, die veelal kampen met multiproblematiek, taal- en culturele barrières, kunnen wij andere zorgverleners helpen.

Kruispost_lustrum_v103 STILLS.00_04_46_15.Still017

Informatie voor huisartsen

Alle huisartsen kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen ‘OVV’ (voor ongedocumenteerde mensen van buiten Europa) en de regeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden (voor onverzekerde Europeanen). Ook deze mensen hebben recht op medische zorg. Om dit te waarborgen, kun je als huisarts een beroep doen op de financieringsregeling van het CAK wanneer een onverzekerde de eigen zorg niet kan betalen. Je kunt 80%-100% van de oninbare vordering declareren, afhankelijk van de regeling. Voor een consult mag je een passantentarief hanteren (ook als je de patiënt wel inschrijft).

Je vraagt de bijdrage aan met het declaratieformulier onverzekerbaren of het declaratieformulier onverzekerden.

Informatie voor tandartsen

Alle tandartsen kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen (voor ongedocumenteerde mensen van buiten Europa) en de regeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden ‘SOV’ (voor onverzekerde Europeanen). Het CAK vergoedt alleen zorg die onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt. Het gaat om:

Het CAK vergoedt 80%-100% van de oninbare vordering, afhankelijk van de regeling. Je vraagt de bijdrage aan met het declaratieformulier onverzekerbaren of het declaratieformulier onverzekerden.