Monday till Friday: 10:00-12:00 uur – 19:00-21:00 uur

Open today: 10:00 – 12:00 uur and 19:00 – 21:00 uur

STEUN ONS

Stichting Vrienden van Kruispost steunt het werk van Kruispost om zo continuïteit en kwaliteit te borgen. Zonder deze financiële steun komt het bestaansrecht van Kruispost met haar kwetsbare afhankelijke financiële positie, in het gedrang. Dit terwijl de vraag naar de geboden zorg toeneemt door een continue toename van de doelgroep en een falend zorgsysteem voor deze mensen.

Onze huidige donateurs kennen de problematiek en de rol van Kruispost als onderdeel van een oplossing. Zij hechten belang aan dit type zorg en steunen Kruispost financieel en/of op andere wijze. In deze rol zijn we partijen zeer erkentelijk voor de gelaagde bijdrage aan de patiënten doelgroep.   

Wil je ook bijdragen aan medische zorg voor mensen die nergens anders naar toe kunnen? Dat kan! Met jouw steun kunnen wij deze kwetsbare mensen nog beter voorzien van de noodzakelijke medische en psychosociale zorg. 

Je bent welkom aan onze keukentafel voor een kop koffie op onze bijzondere locatie in het hart van Amsterdam, om het werk van ons bijzondere team van dichtbij te ervaren! Word ook vriend van Kruispost.

Doneren

Indien je producten ter beschikking wilt stellen aan Kruispost dan verzoeken wij je om vooraf contact met ons op te nemen via info@kruispost.nl.  

Medicijnen mogen we niet aannemen en kun je naar de apotheek brengen.  

Kruispost_Steunons

Stichting Vrienden van Kruispost   

De stichting Vrienden van Kruispost heeft als statutair doel werkzaam te zijn in het belang van de stakeholders van Stichting Kruispost, de huisartsenpraktijk voor ongedocumenteerde en onverzekerde Amsterdammers. Zij doet dit door het verwerven en beheren van fondsen, middelen en gelden en het besteden daarvan aan projecten en voorzieningen die niet of onvoldoende gefinancierd kunnen worden vanuit exploitatiebudgetten of andere fondsen, subsidies of voorzieningen van Stichting Kruispost. Stichting Vrienden van Kruispost heeft sinds 2009 een ANBI-status. Deze status garandeert dat de Belastingdienst onze organisatie erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit biedt sponsoren, donateurs en onze organisatie belastingvoordelen. Zo is jouw gift aftrekbaar van de belasting. Door de ANBI-status hoeven wij ook geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen te betalen. Zie ook Wat is een ANBI? (belastingdienst.nl)  

Gemeente_amsterdam
Bisdom_Haarlem_Amsterdam
cordaid-logo
Diaconie Hervormde Gemeente Hardinxveld ΓÇô Giessendam
Basic CMYK
https- www.protestantsamsterdam_diaconie
Naamloos
logo_janivo
logo-kansfonds
caritas
logo-rdo
Naamloos