Monday till Friday: 10:00-12:00 uur – 19:00-21:00 uur

Open today: 10:00 – 12:00 uur and 19:00 – 21:00 uur

PROFESSIONALS

Expertise centrum

Stichting Kruispost streeft naar een optimale samenwerking met eerste- en tweedelijnszorgverleners binnen en buiten de organisatie. Om zo gezamenlijk nog meer te kunnen betekenen voor de doelgroep en elkaar. Hierbij onderschrijven we ook de ambitie om binnen de Amsterdamse gezondheidszorg als klankbord te fungeren voor de kwetsbare bevolkingsgroep die bij Kruispost komt.

Het doel is om vanuit ons expertisecentrum intensief samen te werken met de verschillende instanties en het reguliere netwerk van zorgverleners. Door onze jarenlange ervaring met ongedocumenteerde en onverzekerde patiënten, die veelal kampen met multiproblematiek, taal- en culturele barrières, kunnen wij andere zorgverleners helpen.

Informatie voor huisartsen

Alle huisartsen kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen (voor ongedocumenteerde mensen van buiten Europa) en de regeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden (voor onverzekerde Europeanen). Ook deze mensen hebben recht op medische zorg. Om dit te waarborgen, kun je als huisarts een beroep doen op de financieringsregeling van het CAK wanneer een onverzekerde de eigen zorg niet kan betalen. Je kunt 80%-100% van de oninbare vordering declareren, afhankelijk van de regeling. Voor een consult mag je een passantentarief hanteren (ook als je de patiënt wel inschrijft).

Je vraagt de bijdrage aan met het declaratieformulier onverzekerbaren (pdf, 512 kB) (11-05-2022) of het declaratieformulier onverzekerden (pdf, 4.99kB) (16-11-2022).

Informatie voor tandartsen

Alle tandartsen kunnen een beroep doen op de regeling onverzekerbare vreemdelingen (voor ongedocumenteerde mensen van buiten Europa) en de regeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden (voor onverzekerde Europeanen).. Het CAK vergoedt alleen zorg die onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt. Het gaat om:

  • Tandheelkundige zorg aan patiënten jonger dan 18 jaar
  • Volledig uitneembare prothetische voorzieningen
  • Bijzondere tandheelkunde en kaakchirurgie

Het CAK vergoedt 80%-100% van de oninbare vordering, afhankelijk van de regeling. Je vraagt de bijdrage aan met het declaratieformulier onverzekerbaren (pdf, 512 kB) (11-05-2022) of het declaratieformulier onverzekerden (pdf, 4.99kB) (16-11-2022).

De Kruispost pijlers 

Toegankelijk

We willen de zorg toegankelijk maken voor iedereen in nood. We spelen allemaal een rol in het helpen van onverzekerden. Om onze capaciteit optimaal te benutten, helpen we zelf zoveel mogelijk mensen en rekenen we op andere zorgverleners voor hun bijdrage. We helpen hen aan contacten met de juiste instanties voor vergoedingen, additionele hulpverlening, etc.

Betrokken

We geven om deze patiëntengroep en willen ervoor zorgen dat zij de (structurele) zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Expertise

Zorgverleners kunnen gebruik maken van de expertise van Kruispost in het verlenen van zorg aan deze complexe patiëntengroep. Bij Kruispost hebben we de kennis en ervaring die nodig zijn voor het omgaan met deze patiënten, die vaak kampen met een multidimensionale zorgvraag.