Monday till Friday: 10:00-12:00 uur – 19:00-21:00 uur

Open today: 10:00 – 12:00 uur and 19:00 – 21:00 uur

GIVE HELP

Iedereen heeft recht op adequate medische zorg. Kruispost streeft naar optimale zorg ten behoeve van een menswaardig, maximaal zelfstandig en onafhankelijk bestaan van eenieder. De vraag naar de geboden zorg neemt toe. De groep onverzekerden groeit en vergrijst. Dit betekent dat niet alleen de behoefte aan en complexiteit van (sub)acute zorg toeneemt, maar ook de vraag naar chronische zorg.

Wij kunnen ons werk alleen blijven doen met jouw hulp!

We verlenen als eerste vangnet veel zorg zelf en nemen hierbij nadrukkelijk de positie in van hoogwaardige medische en psychosociale zorgverlener. Vanuit onze expertise weten wij dat dit vangnet onontbeerlijk is en zal blijven, al was het maar omdat de populatie ongedocumenteerden en onverzekerde fluïde is en snel van samenstelling kan veranderen.

Doneer of sluit je aan als vrijwilliger

Wij ontvangen graag donaties en zoeken doorlopend organisaties, betrokken personen en vrijwilligers die zich willen verbinden aan het werk van onze stichting.

Kruispost-pand

Onze patiënten

Onze patiënten komen vanuit de hele wereld bij ons en zijn om wat voor reden dan ook onverzekerd voor medische zorg. Gevlucht voor een oorlog of een onveilige situatie vanwege hun geaardheid of religie en arbeidsmigranten die hier hun heil zoeken in de hoop op een menselijker bestaan. Niet omdat ze weg willen uit hun thuisland, maar omdat ze geen andere keus hebben dan alles achter te laten.

Een groot aantal van hen draagt trauma’s met zich mee. Rust en ruimte om die te verwerken, zijn er vaak niet. Velen leven in Amsterdam een dwalend bestaan. Ze slapen op straat, hebben niet of nauwelijks iets om van te leven en overleven in een nagenoeg uitzichtloos bestaan. Eenzaamheid, sociale problematiek en bittere armoede: de omstandigheden waaronder deze mensen leven is vaak allesbehalve comfortabel.

Wordt vrijwilliger

Kruispost is altijd op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor deze doelgroep. Op dit moment zoeken we huisartsen, tandartsen, een diëtist/lifestylecoach en een podotherapeut. Kruispost wordt gedragen door de tomeloze inzet van ons team van vrijwilligers, die creatieve oplossingen bieden bij vaak complexe problematiek.

Stichting Kruispost biedt een plek met medische vragen en problematiek die je nergens anders tegenkomt. Vrijwilligers ontvangen niet alleen dankbaarheid van onze patiënten, maar komen ook in aanraking met de meest fascinerende verhalen en ervaringen.

Kruispost is ook een plek voor studenten die worden opgeleid voor het reguliere zorgsysteem. De receptionisten spelen daarnaast een belangrijke rol als eerste contactpunt en gatekeeper voor patiënten.

Wil jij met jouw kennis en kunde het verschil maken voor een doelgroep waarbij de toegankelijkheid tot zorg in het geding is?

Vacature huisartsen Kruispost

– Werken als vrijwilliger
– Huisarts / HAOIs
– 2 spreekuren per maand


Wil jij impact maken?
Neem dan contact met ons op

Testimonials

Sandra Kloezen - receptioniste Kruispost

Een blik achter de deur van Kruispost
Interview Sandra Kloezen - receptioniste

Sinds 2021 werkt Sandra Kloezen op woensdagochtend als receptionist bij Kruispost. Haar medische achtergrond, hart voor de medemens en Portugese talenkennis komen mooi samen in deze rol....
Kruispost_Paul_Macco_huisarts

Lessen in nederigheid
Interview Paul Macco – huisarts

Als Purmerendse huisarts had Paul Macco al het nodige meegemaakt, maar zijn ervaringen bij Kruispost gaven zijn werk toch weer een nieuwe dimensie. In 2011 startte hij aan de Oudezijds Voorburgwal. ...
Kruispost_Constant_Hofland

Overleven in de marge van de samenleving Interview Constant Hofland – arts

Hij werkte in een vluchtelingenkamp op Lesbos, in Tanzania, Suriname en op de spoedeisende hulp in een Nederlands ziekenhuis. Inmiddels is Constant Hofland, een jonge dertiger, psychiater in opleiding....

Nieuws

Boeken witte achtergrond

De Kruispost verhalenbundel is uit!
Een boek vol met ervaringsverhalen.

Nieuws
Verhalen verteld door vrijwilligers van Kruispost over hun werk en de onzichtbare mensen in Amsterdam. Flarden uit de levens van de patiënten, die leven in de schaduwzijde van de stad.
Kruispost_ongedocumenteerde schoonmakers

'We worden vertrouwd met de huizen, toch mogen we er niet zijn’

Artikelen
Duizenden migranten zonder papieren houden Nederland schoon. Ze zijn onmisbaar, maar bleven ook altijd onzichtbaar.Tot de coronapandemie ons dwong om ze op te merken.
Column De ervaring van een huisarts

De ervaring van een huisarts bij Kruispost - Marjolein Seebregts

Artikelen
Nadat ik mijn huisartsenpraktijk had overgedragen, had ik tijd om als vrijwilliger te gaan werken bij Kruispost. Een huisartsenpost waar zorg wordt geboden aan mensen zonder verzekering