Monday till Friday: 10:00-12:00 uur – 19:00-21:00 uur

We are closed today

GIVE HELP

Iedereen heeft recht op adequate medische en psychosociale zorg.
Kruispost streeft naar optimale zorg ten behoeve van een menswaardig, maximaal zelfstandig en onafhankelijk bestaan van eenieder.

De vraag naar de geboden zorg neemt toe. De groep onverzekerden groeit en vergrijst. Dit betekent dat niet alleen de behoefte aan en complexiteit van (sub)acute zorg toeneemt, maar ook de vraag naar chronische zorg.

We verlenen als eerste vangnet veel zorg zelf en nemen hierbij nadrukkelijk de positie in van hoogwaardige medische en psychosociale zorgverlener. Vanuit onze expertise weten wij dat dit vangnet onontbeerlijk is en zal blijven, al was het maar omdat de populatie ongedocumenteerden fluïde is en snel van samenstelling kan veranderen.

Wij kunnen ons werk alleen blijven doen met jouw hulp!

Wij zoeken doorlopend organisaties, betrokken personen en vrijwilligers die zich willen verbinden aan het werk van onze stichting.  

Onze patiënten

Onze patiënten komen vanuit de hele wereld bij ons en zijn om wat voor reden dan ook onverzekerd voor medische zorg. Gevlucht voor een oorlog of een onveilige situatie vanwege hun geaardheid of religie en arbeidsmigranten die hier hun heil zoeken in de hoop op een menselijker bestaan. Niet omdat ze weg willen uit hun thuisland, maar omdat ze geen andere keus hebben dan alles achter te laten.

Een groot aantal van hen draagt trauma’s met zich mee. Rust en ruimte om die te verwerken, zijn er vaak niet. Velen leven in Amsterdam een dwalend bestaan. Ze slapen op straat, hebben niet of nauwelijks iets om van te leven en overleven in een nagenoeg uitzichtloos bestaan. Eenzaamheid, sociale problematiek en bittere armoede: de omstandigheden waaronder deze mensen leven is vaak allesbehalve comfortabel.

Steun Stichting Kruispost

Met hulp van giften, donaties en een ervaren team van artsen en andere zorgverleners zetten wij ons in voor de noodzakelijke uitbreiding van zowel kwalitatieve als kwantitatieve zorg. Ons doel is om zoveel mogelijk behandelingen zelf te doen (en minder door te verwijzen naar andere zorginstanties) en meer patiënten per spreekuur te kunnen helpen.

Dit bereiken we alleen met jouw hulp!

Wij zoeken doorlopend organisaties, betrokken personen en vrijwilligers die zich willen verbinden aan het werk van onze stichting.  

Wordt vrijwilliger

Kruispost is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. In de basis betreft dit (huis) artsen, tandartsen, praktijkondersteuners en receptionisten die een maatschappelijke bijdrage willen leveren. Stichting Kruispost biedt een plek met medische vragen en problematiek die je nergens anders tegenkomt. Vrijwilligers ontvangen niet alleen dankbaarheid van onze patiënten, maar komen ook in aanraking met de meest fascinerende verhalen en ervaringen.

Testimonials

video-screenshot

Een blik achter de deur van Kruispost

Bijzondere verhalen van mensen die van ver komen...
Kruispost_testimonial_paul

Lessen in nederigheid Paul Macco – huisarts

Als Purmerendse huisarts had Paul Macco al het nodige meegemaakt, maar zijn ervaringen bij Kruispost gaven zijn werk toch weer een nieuwe dimensie. Na zijn pensionering in 2011 startte hij aan de Oudezijds Voorburgwal en behoort daarmee tot een van de meest ervaren huisartsen van Kruispost....
Kruispost_testimonial_Constant

De strijd om erkenning: overleven in de marge van de samenleving

Hij werkte in een vluchtelingenkamp op Lesbos, in Tanzania, Suriname en op de spoedeisende hulp in een Nederlands ziekenhuis. Inmiddels is Constant Hofland, een jonge dertiger, psychiater in opleiding. Tijdens de spreekuren krijgen we te maken met een grote verscheidenheid aan mensen met ieder hun eigen verhaal. In een aantal gevallen is de medische hulp zeer belangrijk, maar het grootste deel heeft vooral een huis en een paspoort nodig....

Nieuws

Boeken witte achtergrond

De Kruispot verhalenbundel is uit!

Verhalen verteld door vrijwilligers van Kruispost over hun werk en de onzichtbare mensen in Amsterdam. Flarden uit de levens van de patiënten, die een tipje van de sluier van het leven in de schaduwzijde van de stad oplichten. ...
Kruispost_nrc_hoofdfoto

Veldhospitaal aan de frontlinie van de Nederlandse samenleving

Ter besteding van de jubileumgift van het NRC Lezersfonds vroeg Kruispost om twee modulaire RVS verbandwagen met accessoires....
Kruispost_George

Zorgen over ouderen zonder verblijfstatus, zoals George: 'Medicijnen krijg ik niet mee zonder BSN-nummer'

Ze zijn vaak al ruim 20 jaar in Nederland, maar nog altijd illegaal. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam brachten deze groep van tienduizenden mensen in kaart. Hun advies: geef ze een verblijfstatus....