Monday till Friday: 10:00-12:00 uur – 19:00-21:00 uur

We are closed today

Algemene voorwaarden

Een ieder die gebruik maakt – voor welke doeleinden dan ook – van de website van Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van Kruispost, gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van Kruispost streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op de website plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Ondanks deze aandacht voor kwaliteit kan Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van Kruispost niet garanderen dat de informatie op de website steeds correct of volledig is.

Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van Kruispost aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van Kruispost kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van jouw gegevens, jouw apparatuur of programma’s.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van Kruispost is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van Kruispost met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Jouw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Auteursrecht

Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van Kruispost spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van Kruispost aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voor zover Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van Kruispost beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van Kruispost deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. De website van Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van Kruispost zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook op de website Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van Kruispost. We maken gebruik van de informatie in cookies om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. We gebruiken cookies ook voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site.

Een cookie is praktisch gezien een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar jouw harde schijf gestuurd wordt. Dankzij de cookie herkent een website je automatisch als terugkerende bezoeker.

Ook hier geldt dat alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website Stichting Kruispost en Stichting Vrienden van Kruispost deze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zal behandelen, conform het privacy statement. Jouw gegevens worden niet verkocht of ter inzage gegeven aan derden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.