Monday till Friday: 10:00-12:00 uur – 19:00-21:00 uur

We are closed today

Privacy Policy

Ten behoeve van de uitvoering van onze werkzaamheden verwerkt Stichting Kruispost persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Wij verwerken gegevens op basis van en overeenkomst, op basis van een wettelijke grondslag of op basis van uw toestemming.

Hieronder scharen wij de volgende activiteiten c.q. typen verwerking: (1) hulpverlening, (2) gemeenschap, (3) medewerkers & vrijwilligers en (4) donateurs.

1. Als u hulpverlening van ons krijgt kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:


  • Naam
  • Adres en woonplaats
  • Nationaliteit

  • Geboorteland en geboortedatum

  • Emailadres

  • Kopie paspoort en verzekeringspasje
 BSN of V-nummer
  • Bankrekeningnummer
  • Relevante documentatie van extern betrokken hulpverleners en samenwerkende instanties

  • Omschrijving van uw hulpvraag en de voortgang daarop
Indien relevant voor de hulpvraag: uw religie
 1.  

Als u met een medische hulpvraag bij Kruispost binnenkomt, kunnen er gezondheidsgegevens over u worden vastgelegd en verwerken we mogelijkerwijs medische correspondentie van of met derde partijen (die ook vallen onder het medisch beroepsgeheim).

2. Als u bij ons werkt als betaalde kracht of als vrijwilliger, kunnen we de volgende persoonsgegevens van u verwerken:


  • Naam
  • Adres en woonplaats

  • Emailadres
  • Bankrekeningnummer (voor uw salaris)

Kruispost is gesloten op donderdagavond 20 juni.
Kruispost is closed on Thursday evening June 20th.