Monday till Friday: 10:00-12:00 uur – 19:00-21:00 uur

We are closed today

De Kruispost verhalenbundel is uit!
Een boek vol met ervaringsverhalen.

Verhalen verteld door vrijwilligers van Kruispost over hun werk en de onzichtbare mensen in Amsterdam. Flarden uit de levens van de patiënten, die leven in de schaduwzijde van de stad.
Boeken witte achtergrond

Veertig jaar geleden kwam Kruispost voort uit de kloostergemeenschap Oudezijds 100. In het gebied van het Rokin tot de Geldersekade wemelde het in de middeleeuwen van de kloosters. Verweesden en hulpzoekenden vonden van oudsher bij een groot aantal van die kloosters onderdak.

Oudezijds 100 werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw gesticht door de theologen Rolf en Georgine Boiten. Een verblijf bij de alom bekende rooms-katholieke priester Abbé Pierre in Parijs inspireerde hen hiertoe. Abbé Pierre was de grondlegger van de Emmaus-beweging die tot doel had armen en daklozen te helpen. Dat moet in Amsterdam ook gebeuren, dacht het echtpaar. Bij terugkomst stelden ze hun huis aan de Oudezijds Achterburgwal open en moedigden buren aan hetzelfde te doen. Nog altijd vinden mensen die het een periode in hun leven moeilijk hebben onderdak bij de kloostergemeenschap van Oudezijds 100. Ze eten en bidden samen en krijgen hulp bij het oppakken van werk en het vinden van onderdak.

Twintig jaar na de stichting van Oudezijds 100 verdween het aan de Wallen gelegen Binnengasthuis, net als tal van andere Amsterdamse ziekenhuizen. Samen vormden zij het AMC, wat nu het Amsterdam UMC is. Het vertrek van de ziekenhuizen uit de binnenstad leidde tot een acuut gebrek aan eerstelijnszorg voor mensen die straatarm waren of illegaal in Nederland verbleven. Vanuit de christelijke opvatting van barmhartigheid richtten de Boitens daarom Kruispost op: een huisartsenpost waar onvermogenden en ongedocumenteerden voor eerstelijnszorg terecht konden.

Veertig jaar later is Kruispost nog altijd een levendige stichting. Jaarlijks vinden er op dit moment 12.000 consulten plaats. In de afgelopen vier decennia hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan. Zo heeft er een flinke digitaliseringsslag plaatsgevonden en is het aantal stafmedewerkers uitgebreid. Wat continu fluctueert, is de herkomst, de soort patiënt en de aandoeningen van de patiënten. De wereld verandert

en daarmee ook de samenstelling van de mensen die in Amsterdam rondzwerven of in Nederland terecht zijn gekomen in de hoop op een beter leven.

Kruispost is met de verscherpte, professionele eisen wat betreft medische zorg in de laatste jaren losser komen te staan van Oudezijds 100. Ook de stijgende toeloop en de toename van het aantal ongedocumenteerden in Amsterdam vragen om een professionelere organisatie. Met de huidige digitale en organisatorische infrastructuur zijn we toegerust voor de volgende veertig jaar en klaar om uit te breiden naar andere delen van de stad.

Wat in al die jaren onveranderd is gebleven en ook in de toekomst niet anders zal zijn, is de hulp die Kruispost biedt aan hen die uit armoede aankloppen. Dat is te danken aan de vrijwilligers. De artsen, receptionisten en andere medewerkers die het werk grotendeels vrijwillig en vanuit de grond van hun hart doen. In Nederland zijn we enorm bevoorrecht. De vele welvaart is ons allemaal maar geschonken. Het is daarom vanzelfsprekend om mensen te helpen die het door allerlei omstandigheden slecht hebben in hun leven. Dat geldt zeker als het om acute gezondheidszorg gaat.

Historisch gezien staat de gedachte van barmhartigheid bij Kruispost centraal. Tegenwoordig werken we met een mix van gepensioneerde en jonge artsen en andere medewerkers die ieder om hun eigen redenen een bijdrage willen leveren. Voor sommigen is het christelijke geloof een drijfveer en voor anderen de dankbaarheid dat ze iets vanuit hun bevoorrechte positie kunnen betekenen.

Dit boek staat vol met ervaringsverhalen van zowel medewerkers als patiënten. Het biedt een inkijkje in de kleurrijke wereld die bij Kruispost voorbij trekt en illustreert hoezeer we onszelf in Nederland gelukkig mogen prijzen.

Johan Wytema, voorzitter bestuur Stichting Kruispost

Mocht u een exemplaar willen ontvangen kunt u contact opnemen met helene.croon@kruispost.nl