Monday till Friday: 10:00-12:00 uur – 19:00-21:00 uur

Open today: 10:00 – 12:00 uur and 19:00 – 21:00 uur

DONEREN OP PROJECTBASIS

Wordt vriend van Kruispost

Er is een goed aantal projecten tot stand gekomen door bijdragen voor het optimaliseren van de werkomgeving ten einde nog betere zorg te kunnen bieden en de groeiende doelgroep in de noodzakelijk medische zorg te blijven voorzien. 

Er lopen projecten om zelfredzaamheid van de patiënten te verhogen en zelfzorg te verbeteren. Tevens is er de wens van het bouwen van een patiënten informatiesite, het uitbreiden van de tandzorg en fysiotherapie alsook de communicatie over het Nederlandse zorgsysteem en het recht op zorg.  

Een voorbeeld van een nieuw project is een samenwerking met het Badhuis Da Costa in Amsterdam. Het enige badhuis in Nederland dat nog als badhuis in gebruik is. Fijn voor mensen die thuis geen douche of bad hebben (of geen huis hebben). Met de aanschaf van douche kaarten, van € 1,50 per keer, kunnen we patiënten de mogelijkheid bieden om te douchen. 

Wens je meer informatie te ontvangen over lopende en gewenste projecten dan kan je contact opnemen contact@vriendenvankruispost.nl

Belastingvrij schenken

U mag periodieke en gewone giften aan een ANBI aftrekken.

Om precies te weten hoe uw giften fiscaal aftrekbaar zijn, kunt u kijken op de website van de belastingdienst.