Monday till Friday: 10:00-12:00 uur – 19:00-21:00 uur

We are closed today

BEDRIJFSGIFT

Iedereen heeft recht op adequate medische en psychosociale zorg.

Kruispost streeft naar optimale zorg ten behoeve van een menswaardig, maximaal zelfstandig en onafhankelijk bestaan van eenieder.  

Volwaardige medische post

We zijn een medische post in het centrum van Amsterdam, met (huis-) artsen, zorgverleners en receptionisten die op vrijwillige basis werken, vanuit een betrokkenheid bij de patiëntengroep. We willen een veilige plek bieden waar onverzekerde Amsterdammers toegang krijgen tot adequate basiszorg en geven eerstelijns zorg, en in beperkte mate ook tweedelijnszorg. In het kader van een multidisciplinaire, holistische mensvisie en geïntegreerde zorgverlening wordt de medische zorg aangevuld met POH-GGZ en traumatherapie. 
Totaal: € -

Toegang tot zorg

Gezien de grote toestroom de afgelopen jaren van ongedocumenteerde dan wel onverzekerde patiënten, wordt extra aandacht besteed aan optimale aansluiting bij de noden van deze populatie en aan de ontwikkeling van mogelijkheden voor hen. Het Nederlandse zorgsysteem staat onder druk, doorverwijzen gaat zeer moeizaam, kost veel tijd van onze artsen en onze patiënten ervaren ook weerstand bij diverse zorginstellingen waar ze naar worden doorverwezen.     

Ondanks de beperkingen van een vrijwilligersorganisatie is besloten deze vormgeving niet los te laten en niet het traject in te gaan van de geaccrediteerde huisartsenpraktijk. Kruispost blijft waarde hechten aan de opzet van de vrijwilligersinzet als vorm van maatschappelijke betrokkenheid bij diegenen die hiervan (nog) afhankelijk zijn.     

We verlenen als eerste vangnet veel zorg zelf en wij nemen hierbij nadrukkelijk de positie in van hoogwaardige huisartsenzorg, aangevuld met basis tandzorg, fysiotherapie en in beperkte mate tweedelijns zorg zoals basis-oogheelkunde. Met onze expertise weten wij dat dit vangnet onontbeerlijk is en zal blijven, al was het maar omdat de populatie ongedocumenteerden fluïde is en snel in de tijd van samenstelling kan veranderen.         

  Gezien de grote toestroom de afgelopen jaren van ongedocumenteerde dan wel onverzekerde patiënten, wordt extra aandacht besteed aan optimale aansluiting bij de noden van deze populatie en aan de ontwikkeling van mogelijkheden voor hen. Om onze capaciteit voor iedereen beschikbaar te houden, blijven wij ons inspannen om mensen door te verwijzen naar de reguliere huisartsenzorg en/of toegang tot andere zorg omdat wij menen dat die zeer gebaat is bij goede en m.n. continue huisartsenzorg.          

 Kruispost is onder instanties als de gemeente Amsterdam, GG&GD, Amsterdamse Huisartsen Kring, Dokters van de Wereld en instellingen op het gebied van maatschappelijke zorg bekend en is erkend als noodzakelijke aanvulling op de reguliere zorg. Het doel is vanaf deze plek intensief samen te werken met deze instanties

De Kruispost pijlers 

Toegankelijk

We zijn een medische post en maken de basiszorg voor onverzekerden in Amsterdam toegankelijk. Dat doen we door het aanbieden van huisartsenzorg, andere zorgverleners van informatie en contacten te voorzien, en door patiënten te helpen met het overkomen van barrières bij andere zorgverleners. 

Betrokken

We zijn een betrokken team van artsen, receptionisten en zorgverleners, die op vrijwillige basis aandacht geven aan een grote groep Amsterdammers die tussen wal en schip valt en niet of nauwelijks mee kan komen met de snelheid van de huidige samenleving. 

Expertise

Onze artsen en zorgverleners leveren volwaardige, professionele eerstelijns zorg, basis tandzorg en beperkt aanbod op tweedelijns zorg. Onze artsen hebben inhoudelijke zorgexpertise en ervaring met de veelal complexe en multidimensionale problematiek van onverzekerden. We hebben al 40 jaar ervaring als medische post voor onverzekerden in de stad.  

Kruispost is gesloten op donderdagavond 20 juni.
Kruispost is closed on Thursday evening June 20th.