Monday till Friday: 10:00-12:00 uur – 19:00-21:00 uur

Open today: 10:00 – 12:00 uur and 19:00 – 21:00 uur

Sterfte, ziekte en toegang tot zorg bij dak- en thuislozen

De toegang tot zorg voor dak- en thuislozen moet op veel punten beter’, vat Marcel Slockers samen. ‘Er is een speciale regeling voor onverzekerdenzorg, maar de meeste zorgmedewerkers kent deze regeling niet.
Proefschrift - Marcel Theodoor Slockers

Meer dan één op de vier dak- en thuislozen sterven een onnatuurlijke dood. Bij de helft komt dit door moord of zelfmoord. Uit de analyse van Marcel Slockers blijkt dat dit drastisch kan worden teruggebracht. Het Plan van Aanpak Maatschappelijk Opvang van de gemeente Rotterdam bood daklozen op grote schaal inkomen, huisvesting en zorg. Dit halveerde het aantal moorden en zelfmoorden. ‘Deze cijfers laten zien waarom het voorkomen en verhelpen van dakloosheid brede aandacht verdient’, concludeerde de straatdokter tijdens zijn promotie.

De kersverse doctor ontving veel complimenten vanuit de promotiecommissie voor zijn maatschappelijke betrokkenheid en activistische onderzoek. Zijn laatste stelling tijdens de ceremonie was dan ook: ‘Het schrijven van een proefschrift en het publiceren van artikelen helpt tegen innerlijke onrust.’ Inmiddels is de afdeling maatschappelijke gezondheidszorg bezig met een vervolgonderzoek. Marcel Slockers blijft hierbij betrokken.

Bekijk hier het proefschrift – Marcel Theodoor Slockers